The award goes to… Housing First Arnhem!

Op 2 februari ontving RIBW AVV de Housing First Award 2023. We zijn trots op deze eervolle vermelding. En vooral natuurlijk op ons team Housing First Arnhem.

De Award werd uitgereikt op #housingfirstday door Housing First Nederland. Op deze dag presenteerde het Trimbos-instituut haar onderzoek naar de toepassing van Housing First in Nederland. Samen met 15 Housing First-praktijken is gekeken naar de effecten, de ervaring van stakeholders en de tevredenheid van deelnemers. De resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.

Onderzoek effecten
Het Trimbos-Instituut onderzocht onder andere de relatie tussen modelgetrouwheid en effecten van Housing First. Modelgetrouw werken houdt in dat de handelingswijzen en kaders van de oorspronkelijke methode worden toegepast.

Waardering met een 8,8
Housing First Arnhem werd gewaardeerd met een 8,8. Samen met Housing First Friesland van LIMOR ondersteuning en rehabilitatie ontvingen we de hoogste modelgetrouwheidsscore en hoogste deelnemerstevredenheid. We delen de award en eindigden samen op de eerste plaats.

Housing First in het kort
Housing First Nederland wil voor iedereen een (t)huis mogelijk maken. Zodat ook (dakloze) mensen met meervoudige problemen - vaak (ernstige) psychiatrische problematiek in combinatie met verslaving - weer zelfstandig een bestaan kunnen opbouwen. Housing First biedt hen direct woonruimte met ambulante, intensieve begeleiding. De toewijzing van een woning is de start van een begeleidingstraject.

Wetenschappelijke fundering
Het model Housing First is bedacht in de Verenigde Saten en aangepast aan de Nederlandse context. In 2006 ging het eerste HousingFirst project in Nederland van start. Vanaf toen wordt er gewerkt aan een wetenschappelijke fundering door Impuls Onderzoek. Inmiddels staat de landelijke teller op 47 Housing First praktijken.

Award Housing First