Wageningen Gouden Sociale Gemeente: Iedereen doet mee

Sociaal Werk Nederland heeft Wageningen uitgeroepen tot Gouden Sociale Gemeente. In deze gemeente werken 20 organisaties, waaronder RIBW AVV, onder één dak intensief samen in het Startpunt Wageningen. Dit Startpunt is hét informatie- en ontmoetingspunt waar bewoners terecht kunnen met vragen over wonen, zorg, hulp, financiën, werk en opvoeding. Die samenwerking werkt.

Esther van der Zee van de sociaalwerkorganisatie Solidez (die Wageningen voordroeg voor de prijs): “In het Startpunt werken Wmo- en jeugdconsulenten van de gemeente samen met professionals (zoals van RIBW AVV) en vrijwilligers van Solidez. Samen helpen we mensen weer op weg en stimuleren we dat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Doordat je elkaar iedere dag tegenkomt, kun je daarbij veel efficiënter samenwerken. Veel korter dan hier kunnen de lijnen niet zijn."

RIBW trots deelgenoot te zijn in Startpunt Wageningen

John Keunen, regiomanager Wageningen van RIBW AVV zegt trots te zijn, dat we in dit succesvolle initiatief deelnemen. Hij is enthousiast over de samenwerking met Solidez in het Team Bemoeizorg Wageningen: “Er zijn korte lijnen met het Startpunt en het Team Bemoeizorg. En door preventief te investeren in bemoeizorg aan de voorkant, worden hoge kosten aan de achterkant bespaard.”

Tijdens een werkbezoek van Sociaal Netwerk Nederland kon John Keunen een voorbeeld geven aan de hand van het indrukwekkende herstelverhaal van een bemoeizorg cliënt. Bij monde van deze regiomanager liet de cliënt weten aan Marijke Vos (Bestuursvoorzitter S.W.N. en 1e kamerlid) en Lara de Brito (wethouder Wageningen), dat “het leven net als voetballen is; Een goeie aftrap is bepalend voor de rest van je leven!” En volgens John Keunen bekrachtigt dit gedicht de integrale samenwerking:

Wanneer organisaties apart (gefragmenteerd) blijven werken,
Dan zal de inwoner van Wageningen dat duidelijk merken.
Maar wanneer organisaties (integraal) gaan samenwerken
Dan zullen zij elkaar versterken,
En ook dat zal de inwoner opmerken!

Wat vooraf ging

“De gemeente heeft alle burgers, organisaties en ondernemers opgeroepen om mee te denken met het sociaal beleid.” Dat is vormgegeven in “Samen Wageningen” waaraan meer dan 3.000 mensen hebben meegedaan. “Iedereen heeft een stem bij het sociaal beleid, iedereen doet mee,” aldus Van der Zee van Solidez. En dan gaat het niet alleen om inwoners. “Woningstichting, politie, onderwijs, we werken allemaal samen.”

> Verslag van het werkbezoek van Sociaal Werk Nederland aan Wageningen

> De Wageningse visie op het sociaal domein uitgesproken door wethouder Lara de Brito tijdens werkbezoek Sociaal Werk Nederland aan Wageningen op 1 december 2016.

Bron: gezamenlijk persbericht van Solidez en gemeente Wageningen "Wageningen uitgeroepen tot sociale gemeente" dd. 14 maart 2017