Verscherping van de coronamaatregelen

Begeleiding
Onze begeleiding laten we zoveel mogelijk doorgaan. Bij ieder contactmoment wordt samen met de cliënt de afweging gemaakt of face-to-face contact met 1,5 meter afstand mogelijk is. Cliënten mogen maximaal twee personen per dag ontvangen - bijvoorbeeld een begeleider, naasten of vrijwilliger - zowel in huis als in de tuin of op het balkon. Buitenactiviteiten kunnen doorgaan met maximaal twee personen. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.

Dragen van (medische) mondkapjes
Daarnaast willen we iedereen - medewerker of bezoeker - vanaf nu verzoeken om bij betreding van een RIBW AVV gebouw een mondkapje te dragen, ook wanneer je direct naar de kamer van een cliënt gaat. Ook in de openbare ruimtes, zoals het regiokantoor en het Centraal Bureau, is het dragen van een mondkapje verplicht.

Bezoek en dagbesteding

Ten aanzien van de vorige maatregelen zijn hier geen veranderingen. Voor cliënten geldt dat besloten activiteiten – zoals inloopmomenten, herstelcursussen en interne dagbesteding - kunnen doorgaan; mits ze gepland zijn, er een gezondheidscheck plaatsvindt en de 1,5 meter afstand goed nageleefd kan worden. De eetcafés blijven dicht en bij de koffiehuizen is enkel afhalen mogelijk (in lijn met de horeca).

Coronacentrum in Ede
Samen met Iriszorg, Pro Persona en RIBW Nijmegen & Rivierenland hebben we in Ede een coronacentrum ingericht. Coronapatiënten vangen we in eerste instantie zoveel mogelijk op in hun vertrouwde omgeving, thuis of in de instelling. Deze locatie is geopend om de verspreiding van het virus te voorkomen en met name bedoeld voor cliënten die zich niet kunnen houden aan de coronamaatregelen. Een apart team van verpleegkundigen, begeleiders en GGZ behandelaren is op deze locatie aanwezig. Het Radboudumc verzorgt de huisvesting en de bewaking. Het corona protocol van het Radboudumc is hierin leidend.