Succesvolle bemiddeling naar betaald werk!

Bedrijven, gemeentelijke instellingen en werkzoekenden... ze hebben er allemaal mee te maken: de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Wat houdt die wet ook al weer in? Dat werkgevers binnen hun bedrijf werkplekken moeten organiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En lukt dat? Jazeker! TNT is een prachtig voorbeeld van een bedrijf dat hierin vooroploopt: in hun zoektocht naar werknemers voor de sorteerband in het distributiecentrum in Duiven, klopte TNT enkele maanden geleden bij het Werkgeversservicepunt aan. Die schakelde vervolgens Enspiratie in, die weer uit ervaring wist dat RIBW AVV in staat is om mensen met de juiste talenten in beweging te brengen. Een reflecterende blik op een succesvolle samenwerking.

Op zoek
TNT wist niet precies welke instantie hen kon faciliteren en daarom klopten ze in eerste instantie bij de Presikhaaf Bedrijven en het Werkgeversservicepunt aan. Het balletje ging rollen en nu, enkele maanden nadat TNT de vacature had uitgezet, is een topteam van mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt samengesteld. Dit team werkt in de praktijk nauw samen met de reguliere teams binnen het bedrijf.

Succesvolle match
Theo Duijker van Enspiratie, die als specialist op het gebied van sociaal ondernemen TNT met RIBW AVV in contact heeft gebracht, is bijzonder trots dat er in korte tijd iets moois is ontstaan: “Wij willen ondernemers ontzorgen bij het toepassen van de Participatiewet. Zo hebben we tussen TNT en RIBW AVV een succesvolle match tot stand gebracht, omdat wij uit ervaring weten dat RIBW AVV in staat is om cliënten op een gedegen wijze te selecteren, motiveren en begeleiden. RIBW AVV kan cliënten weer terug in het maatschappelijk zadel helpen. In het geval van TNT draaien de cliënten weer volop mee in het arbeidsproces; als gewaardeerde collega’s én... als, betaalde, werknemers. TNT heeft op zijn beurt competente werknemers in dienst gekregen, die gewoon goed werk leveren. Deze samenwerking heeft voor alle partijen snel en efficiënt uitgewerkt. Een win-win-situatie.”

Talenten en krachten
Mariska de Groot (Adviseur Participatie bij RIBW AVV): “Wat het geheim is waarom wij in staat waren om effectief aan het verzoek van TNT te voldoen? Dat zit ‘m in het feit dat wij niet de spreekwoordelijke kaartenbak hebben doorgebladerd. We zijn echt op zoek gegaan naar de juiste talenten. En daar hebben onze begeleiders binnen RIBW AVV een belangrijke rol in gespeeld: dankzij de specialistische ondersteuning die zij cliënten aanbieden, weten ze waar de talenten en de krachten liggen, maar ook de dromen en de wensen. Dankzij hun voelsprieten konden wij dan ook direct schakelen en de mensen met de juiste competenties en intrinsieke motivatie benaderen. Het bijzondere van dit traject is dat wij onze cliënten rechtstreeks naar en op de werkplek begeleiden en dat deze stap naar een arbeidszaam leven hen erkenning en waardering biedt; óók in de vorm van een (marktconforme) betaalde baan. Het is echt op weg zijn naar het waarmaken van dromen.”