Stigma’s wegnemen

Artikel uit MKB nieuws nummer 44: maart/april 2016

Het project 'Kwartiermaken voor mensen met een psychiatrische aandoening' beoogt mensen met een psychische aandoening weer te laten meedoen in de maatschappij. Omdat ze vaak zijn geschoold, gewoon een baan willen en, net als ieder ander, waardevolle medewerkers kunnen zijn. Hoewel er uitzonderingen zijn, biedt de samenleving mensen met een psychiatrische achtergrond (en bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking) niet al te veel kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. 

 
Het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken probeert daarom het gedachtegoed van 'kwartiermaken' onder de aandacht te brengen. In Duiven haakt welzijnsorganisatie Mikado daar op in en heeft in MKB Duiven een partner gevonden die daadwerkelijk met de participatiedoelstellingen aan de slag wil.

Projectleider Lucia Dijkstra (vanuit de RIBW AVV, gedetacheerd bij Mikado) is verheugd. "Dit is wat we nodig hadden: een partij die er samen met ons voor wil gaan. We hopen dat bedrijven in Duiven en Westervoort om te beginnen willen luisteren. Als ze ons begrijpen is de kans namelijk groot dat ze bereid zijn mensen die een psychische aandoening hebben gehad aan het werk te helpen."
 
Lucia Dijkstra geeft het voorbeeld van Miranda Lether. Een architecte met voorheen een eigen (zzp-)bedrijf, die 'door omstandigheden' met zichzelf in de knoei kwam. Inmiddels echter heeft ze haar leven weer op de rit. Miranda: "Ik slik nog wel medicijnen, maar ik sport regelmatig, zit op pianoles, ben vrijwillig kwartiermaker en fractie-assistent van de PvdA in Westervoort. De volgende stap zou zijn dat ik weer een baan vind. Daar ga ik voor."
 
Bij het project 'Kwartiermaken' wordt Miranda ingezet als 'kwartiermaker'. Want wie kan het verhaal beter vertellen dan een ervaringsdeskundige. Lucia: "Het gaat erom dat we stigma's wegnemen. Mensen kunnen uit een dal klauteren en hebben dan net als iedereen recht op sociale integratie en maatschappelijke participatie. We werken met vier kwartiermakers, onder wie Miranda, die dat uitstekend, beter dan ik als projectleider, kunnen uitleggen."
 
Met de MKB-campagne 'Kwartiermaken voor mensen met een psychiatrische aandoening' hoopt Lucia Dijkstra voormalige psychiatrische patiënten te bevrijden van het stempel dat ze outcast zijn. "Ook bij deze mensen moet je kijken naar wat ze wel kunnen en niet naar wat ze niet kunnen. Gelukkig zijn er genoeg voorbeelden van mensen die de kans hebben gekregen om weer aan te haken. Werken geeft voldoening. Je telt weer mee en je kunt weer trots zijn op jezelf. Zoals ook de betreffende ondernemer er trots op kan zijn dat hij zo'n herintreder een nieuwe kans heeft geboden."
 
Voorzitter Theo de Reus van MKB Duiven staat vierkant achter het project. Net als Lucia Dijkstra gelooft hij in een herkansing voor mensen. "We werken graag mee aan een poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen, waarin meer mogelijkheden ontstaan voor iedereen om erbij te horen en om naar eigen wensen en mogelijkheden mee te doen. Je moet goede afspraken maken en het vraagt misschien wat meer begeleiding om iemand op de goede plek te krijgen, maar dan kan er ook iets moois ontstaan. We hopen dat veel leden de komende maanden naar het verhaal van Lucia en de kwartiermakers willen luisteren", aldus Theo de Reus.
 
Meer weten over de mogelijkheden of een afspraak maken? Bel of mail met Lucia Dijkstra: 06 2358 9003, l.dijkstra@mikado-welzijn.nl.

Download hier het artikel.