Samenwerkingsafspraken RIBW AVV en politie ondertekend

Vandaag hebben Naomi Hoekstra (Politie) en Hillegonde van den Berg (RIBW AVV) samenwerkingsafspraken tussen beide organisaties ondertekend.

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei en de politie willen samen zorgen voor een veilige omgeving voor cliënten, medebewoners, medewerkers en de omgeving. Wij zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en we streven daarom naar een samenwerking waarin we elkaar kennen en waarin we concrete afspraken en acties maken. 

In het ondertekende document staan afspraken die een uitwerking zijn van de landelijke handreiking voor samenwerking tussen de RIBW’s en de politie. Hiermee maken we weer een stap richting een veilige woon- en werkomgeving. 

Op de foto van onder naar boven en van links naar rechts:
Hillegonde van den Berg (bestuurder RIBW Arnhem & Veluwe Vallei) en Naomi Hoekstra (sectorhoofd Politie Gelderland-Midden)
Jaap Snapper (Operationeel Specialist Zorg en Veiligheid, Politie), Chantal Fijen (Regiomanager RIBW AVV), Minke Simonis (Manager Zorg & Kwaliteit, RIBW AVV), Melchior Esser (politie) en Stephanie van Veldhuizen (Regiomanager RIBW AVV)