Samenwerking in Gelderse Vallei voor vlottere GGZ-zorg

Pro Persona, IrisZorg, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, gemeente Ede en zorgverzekeraar Menzis hebben gisteren met elkaar afgesproken dat zij hier aan gaan werken. Wij tekenden met hen hiervoor een intentieverklaring. Binnen een jaar moet de basis klaar zijn. De zorg is bedoeld voor inwoners van de regio Gelderse Vallei met ernstige, soms ook acute, psychiatrische aandoeningen waarbij sprake kan zijn van verward gedrag.

In de samenwerking richten we ons op mensen in de wijk en zetten we verder in op preventie en digitalisering. Daarbij kijken we naar alle doelgroepen die onze deskundigheid nodig hebben, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking of ouderen met psychiatrische problemen. Hiervoor willen wij dus ook samenwerken met ketenpartners in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg.

Eén voordeur
Straks is er nog maar één voordeur. Dit zorgt ervoor dat inwoners niet van de ene naar de andere instelling worden doorverwezen. Nieuw zal ook zijn: het werken vanuit een gezamenlijke, op herstelgerichte visie. Bij de uitwerking van de plannen betrekken we ook de huisartsen en ervaringsdeskundigen.