RIBW AVV niet strafrechtelijk verantwoordelijk voor overlijden cliënt

Op 19 februari 2020 vond een tragisch incident plaats bij onze beschermd wonen-locatie de Morel in Wageningen. Hierbij is een bewoner overleden en zijn twee van onze collega’s gewond geraakt. Deze week werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft geoordeeld dat de betrokken zorgorganisaties, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei en Pro Persona, niet strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor het overlijden van de bewoner. 

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei betreurt het gebeurde heel erg. Het incident heeft op alle betrokkenen enorme impact gehad. Op de nabestaanden, maar ook op de betrokken medewerkers. Bestuurder Hillegonde van den Berg: ‘Het OM geeft nu helderheid, dat zowel onze collega’s als RIBW zelf niet strafbaar gehandeld hebben. Dat is voor ons een geruststelling, maar neemt het leed van de familie natuurlijk niet weg.'

Naar aanleiding van het incident zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. RIBW Arnhem & Veluwe Vallei heeft de gedane aanbevelingen onverkort opgevolgd en geborgd in werkprocessen. Dit in nauwe samenspraak met Pro Persona en andere samenwerkingspartners. Want iedereen wil een herhaling van een gebeurtenis als deze in de toekomst voorkomen.