Prijs voor gezamenlijke coronakliniek

In de eerste coronagolf in maart 2020, zetten wij samen met Pro Persona, RIBW Nijmegen & Rivierenland en IrisZorg een gezamenlijke coronakliniek op voor cliënten met coronaklachten. Zij worden gericht opgenomen en weggehaald van hun afdeling of BW-locatie. Daarmee is de kans op besmetting van medecliënten nihil en blijft de rust op de betreffende afdeling behouden.

We creëerden één locatie met één geschoold team. Daarmee maken we efficiënt gebruik van personeel, materialen en elkaars deskundigheid. En daarmee krijgt de cliënt de best mogelijke zorg. We werken effectief samen, delen kennis, nemen snel beslissingen en er heerst een hoge mate van solidariteit: je hebt namelijk niet alleen zorg voor je eigen cliënten, maar voor alle cliënten in de keten.

De medewerkers zijn trots dat ze vanuit hun eigen expertise zo goed kunnen samenwerken. In tijden van noodzaak kan samenwerking in de keten blijkbaar snel van de grond komen! Een mooie basis voor de toekomst. Bekijk hieronder het filmpje over de coronakliniek. Dit filmpje is destijds opgenomen bij de start in het Radboud, in het najaar is de coronakliniek verhuisd naar Ede:


Nationale HR Zorg Award 2020
Dit jaar organiseerde FWG Progressional People een speciale corona-editie van de Nationale HR Zorg Award. Daarbij wint niet één zorgorganisatie, maar zetten ze zoveel mogelijk organisaties in de spotlights. Want in dit ‘coronajaar’ levert de héle zorg een bijzondere prestatie. Wij kregen een mooi certificaat en ballonnen! 

  
Hier kun je alle inzendingen bekijken.