Pilot gecombineerde intensieve ambulante begeleiding geeft positieve resultaten

Met een enthousiast team hebben we vorig jaar in een pilot ervaring opgedaan met een combinatie van basis- en specialistische intensieve ambulante begeleiding door een vast duo van een hbo-geschoolde begeleider en een mbo4-geschoolde medewerker begeleiding. Wij bieden deze gecombineerde begeleiding door begeleiders en medewerkers begeleiding binnen beschermd wonen. In deze nieuwe werkwijze bieden we dit nu ook ambulant. Wat was het doel van deze pilot en wat zijn de belangrijkste opbrengsten?

Het doel van de pilot was inzicht te krijgen in de effectiviteit van intensieve gecombineerde ambulante begeleiding: wie doet wat (HBO/MBO 4), hoe is de tijdsbesteding, welk resultaat heeft dit voor cliënten, wat zijn de ervaringen en wat werkt wel of niet.

Samen met de gemeente Arnhem en de wijkteams in Arnhem hebben we deze nieuwe werkwijze onderzocht. De ervaringen zijn positief en dragen bij aan kwalitatief effectieve ambulante begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid waarbij de betaalbaarheid toeneemt.

“Je kunt veel meer dimensies aanboren en ‘theorie’ en ‘actie’ aan elkaar koppelen doordat je met twee disciplines werkt. Wat de cliënt ervaart in het samen uitvoeren van diverse dagelijkse activiteiten met de medewerker begeleiding en het versterken van vaardigheden, pakt de persoonlijk begeleider weer verder op in het proces en de gesprekken.” (begeleider)

Het samenwerken in duo’s blijkt waardevol voor cliënten, begeleiders en betrokken wijkcoaches:

  • De rollen zijn complementair: begeleider en medewerker begeleiding kijken vanuit eigen discipline, hebben een eigen aanvliegroute en versterken elkaar. Hierdoor krijgt een cliënt op meerdere niveaus ondersteuning in het herstelproces.
  • In duo’s werken met eigen expertise vergroot kwaliteit: begeleider en medewerker begeleiding bevragen elkaar en houden elkaar scherp. Cliënten ervaren meer variatie in de begeleiding en tegelijkertijd helderheid in wie wat doet.
  • Het verschil in rol is belangrijk: begeleider en medewerker begeleiding hebben ieder een eigen en gelijkwaardige rol, de regie ligt duidelijk bij één persoon, namelijk de persoonlijk begeleider.

“Het bieden van basisbegeleiding in combinatie met specialistische begeleiding maakt dat het volledig onderdeel uitmaakt van het herstelproces, er is samenhang over alle doelen heen. De begeleiding werkt steunend en perspectief biedend - juist door de combinatie - en er is ontwikkeling en beweging gekomen.” (wijkcoach)

Deze gecombineerde intensieve ambulante begeleiding:

  • draagt bij aan het (eerder) uitstromen uit beschermd wonen;
  • kan een goed alternatief bieden voor beschermd wonen en beschermd wonen daarmee voorkomen;
  • kan worden ingezet voor cliënten die overgaan van een intensieve behandelsetting naar de thuissituatie.

Lees meer over de ervaringen in de dagelijkse praktijk
In deze factsheet leest u meer over de praktijkervaringen en mogelijkheden van de gecombineerde intensieve ambulante begeleiding. Heeft u vragen over onze pilot? Mail deze dan naar vakmanschap@ribwavv.nl