Pilot BW in Wageningen

De gemeente Wageningen is gestart met een vernieuwende pilot Beschermd Wonen in samenwerking met diverse partijen, waaronder RIBW AVV. De gemeente beslist sinds 1 januari 2016 zelf of een inwoner met GGZ-problematiek in aanmerking komt voor beschermd wonen.

Wettelijk is bepaald dat deze taak wordt uitgevoerd door centrumgemeenten; voor Wageningen is dat de gemeente Ede. Wageningen wil alle zorgtaken zo lokaal mogelijk uitvoeren. In de pilot beslist de gemeente Wageningen samen met de inwoners en organisaties die ondersteuning bieden, zoals RIBW AVV, over een oplossing op maat. Dit kan begeleiding zijn vanuit een beschermenden woonvorm, maar ook zelfstandig met begeleiding aan huis. Ook kan dit leiden tot (nieuwe) woonvormen.

Voor meer informatie lees het volledige artikel in de Gelderlander van 2 februari 2016.