Onderzoek naar een brede toepassing van WRAP in Nederland

Luisteren zonder oordeel
Antoinette volgde de WRAP-cursus, waarbij je werkt aan een zelfhulp plan om je (weer) goed te voelen: “Ik leerde een eigen gereedschapskoffer maken, iets fysieks om op terug te vallen als het minder gaat”. Er zijn 15 ethische waarden die met het programma samenhangen, zoals deelname is vrijwillig en ieder persoon is deskundige over zichzelf. “Dit is in de praktijk nog best ingewikkeld. Als iemand advies vraagt en je hierin meegaat botst dit met het uitgangspunt: iemand is deskundige over zichzelf.” WRAP vraagt daarom om een open en objectieve houding. Antoinette: “Belangrijk is dat je kunt luisteren zonder oordeel, niet te veel doorvragen.” 

Waarom is de WRAP belangrijk? 
Om zelf een perspectief te ontwikkelen op herstel van welbevinden. Hiermee ondersteunt WRAP de ontwikkeling van emancipatie en gelijkwaardigheid: “WRAP is voor iedereen die wil werken aan zijn of haar welbevinden. Er is niets zo mooi als het proces waarin je jezelf leert ondersteunen. Mensen worden deskundige over zichzelf. Hierdoor leert iemand aangeven wat hij of zij nodig heeft.” 

Erkende interventie in de ggz
Om andere deelnemers in de organisatie ook te kunnen opleiden tot facilitator besloot Antoinette de training voor Advanced Level Facilitator te volgen. Waarmee ze de kwaliteit van WRAP binnen RIBW kan uitdragen en waarborgen: “Ik raakte via het landelijk netwerk betrokken bij het onderzoek naar de WRAP implementatie in Nederland. WRAP is ontstaan in het Copeland Centrum in Amerika. Een groep mensen bracht in kaart wat zij zelf bijdroegen aan hun herstel.” Hoewel ieder mens een uniek herstelproces doormaakt, bleken er gemeenschappelijke kenmerken te schuilen in de grondslag en dynamiek van een herstelproces. Deze vormen de basis voor het programma. Inmiddels is WRAP opgenomen als Erkende interventie in de ggz van het Trimbos-instituut. 

Onderzoek naar een brede toepassing van WRAP in Nederland
Phrenos kwam eind april met de resultaten van het landelijk WRAP onderzoek in Nederland. Hiervoor vroegen zij, middels interviews, o.a. deelnemers en facilitators naar de toepassing van de WRAP in de eigen organisatie. Met als doel achterhalen in hoeverre een organisatie voldoet aan het ideale WRAP-model: de Modelgetrouwheidsschaal WRAP. Met deze lijst van ruim 80 onderdelen wordt de kwaliteit van WRAP getoetst en geeft Phrenos een lijst met pluspunten en aanbevelingen. Zo werd gekeken hoe we de WRAP in onze organisatie gebruiken en of iedereen bijvoorbeeld tijdens de cursus welkom is aan tafel. De Handreiking implementatie biedt houvast voor de toepassing van WRAP binnen onze organisatie. 

Wat zijn de pluspunten van WRAP bij RIBW AVV?
Uit de interviews blijkt dat bij ons leren en zelfhulp goed op de kaart staan. WRAP is daarnaast toegankelijk voor iedereen: cliënten, medewerkers en burgers. Ook is in de organisatie de overtuiging aanwezig dat iedere deelnemer de deskundige is over zichzelf. WRAP heeft bij ons een constant scholingsaanbod, een opfriscursus met creatieve bijeenkomsten en we waarborgen kwaliteit, intervisie en bereikbaarheid met een Advanced Level Facilitator (ALF). 

Wat zijn de verbeterpunten van WRAP bij RIBW AVV?
Het eerste verbeterpunt is: de opfriscursus. We willen aanmoedigen dat deelnemers de inzichten uit de cursus met enige regelmaat opfrissen, daarvoor is de opfriscursus. Maar de toepassing hiervan kan nog beter: “In de ideale situatie zie ik voor me dat mensen de WRAP volgen, en daarna kunnen aanhaken bij een doorlopende WRAP groep. Met passende thema’s die aansluiten bij ieders herstel. Maar dit zijn slechts ideeën, we zijn nog zoekende naar een follow up ondersteuning.” Daarnaast kwam naar voren dat voornamelijk BZW-cliënten deelnemen en maar weinig BW-cliënten. We willen WRAP daarom toegankelijker maken voor iedereen en bekijken wat we kunnen doen om de drempel voor deelname te verlagen. 

Antoinette vertelt over haar eigen ontwikkelingsproces: “Ik heb daar ook ooit gezeten als deelnemer, ik vond het doodeng, durfde niets te zeggen en zat achter mijn map verstopt. Met de facilitor cursus leerde ik stapje voor stapje hoe ik anderen kon faciliteren in hun herstelproces. Eerst vond ik het fijn om de WRAP samen met een ervaren collega te geven. Nu ben ik Advanced Level en volg ik zelfs de cursus in het Engels. Als je mij dit 6 jaar geleden had gezegd had ik gezegd no way, maar dit programma daagt je positief uit en moedigt je aan om je krachten verder te ontwikkelen. Je bepaalt zelf je stappen en hoe wil gaan leren. Niemand heeft een oordeel. Het proces is van jezelf.”