Nieuw: innovatiemagazine Scratch van RIBW Alliantie

Deze week is het nieuwe magazine Scratch verschenen, een uitgave van de RIBW Alliantie. Het blad is bedoeld om medewerkers en cliënten te laten kennismaken met mooie innovaties bij andere lidinstellingen. 

Scratch is ontstaan vanuit de behoefte om de innovatiekracht van de RIBW Alliantie te stimuleren. Een speciaal innovatieteam heeft zich het afgelopen half jaar ingezet om ideeën en innovaties bij leden te ‘vinden en te vangen’. Scratch laat zien hoeveel goede ideeën en zinvolle veranderingen bij collega’s in het land leven en dagelijks worden gerealiseerd. Scratch moet nieuwsgierig maken naar innovaties bij andere lidinstellingen. Om die reden zit er een gouden ticket om elk magazine gewikkeld, waarmee medewerkers en cliënten de gelegenheid krijgen om innovaties bij anderen te bekijken en te beoordelen op hun meerwaarde voor de eigen organisatie.  

Benieuwd?
Lees Scratch online of download de pdf