Nieuw beleidsplan 2016-2020

Samen werken aan duurzaam herstel is de titel van ons nieuwe beleidsplan 2016-2020. We presenteren hierin onze toekomstvisie, ontwikkelingen en concrete doelen voor de komende vijf jaar. In het plan hebben onze dromen en ambities voor de zorgverlening in de toekomst vorm gekregen, rondom de thema's 'herstel' en 'samenwerken'. In het beleidsplan leest u hoe we de komende jaren nog meer inzetten op het herstel van onze cliënten. Dat doen we duurzaam: gericht op langetermijnresultaten voor onze cliënten, door de inzet van goed opgeleide en bevlogen professionals. Onze dromen realiseren we alleen in samenwerking met elkaar: met onze cliënten, financiers, partners in zorg & welzijn en wijkbewoners. 

U leest er alles over in ons nieuwe meerjarenbeleidsplan