Meer impact door uniek onderzoeksprogramma

Op welke manier draagt RIBW AVV nog beter en duurzamer bij aan het herstel van cliënten? Wat is daarbij belangrijk? En welke uitdagingen zijn er met oog op de altijd veranderende wereld om ons heen? Met die vragen zijn HAN-docenten, onderzoekers, medewerkers, maar ook managers, kwaliteitsmedewerkers, ervaringsdeskundigen en cliënten van RIBW AVV aan de slag gegaan. Het doel: een overkoepelend onderzoeksprogramma waar de praktijkverbeterprojecten als bouwsteentjes aan elkaar verbonden zijn en samen meer dan de som der delen werden.

Lees hier het hele artikel.