Laatste onderzoeken incident Wageningen afgerond

Op 19 februari 2020 vond een tragisch incident plaats bij onze beschermd wonen-locatie de Morel in Wageningen. Hierbij is een bewoner overleden en zijn twee van onze collega’s gewond geraakt. Onder leiding van het Openbaar Ministerie zijn hiernaar twee onderzoeken gedaan. Het eerste onderzoek betreft een strafrechtelijk onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Het tweede onderzoek is een Rijksrecherche-onderzoek naar het handelen van de politieagenten die naar de zorginstelling zijn gegaan.

Uitkomsten onderzoeken OM
Het OM zal niet tot vervolging van de medewerkers van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei overgaan en deze zaak seponeren. De medewerkers mochten zich verdedigen tegen de aanval met een mes door de cliënt. Dit deden ze door hem in bedwang te nemen en te houden. Dit was gezien de toestand van de cliënt noodzakelijk. Er is geen aanwijzing dat hierbij excessief zou zijn gehandeld. Een andere cliënt is zeer beperkt betrokken geweest bij het incident. Het OM geeft aan dat hij achteraf gezien ten onrechte als verdachte is aangemerkt en om die reden niet wordt vervolgd.

Uit het Rijksrecherche-onderzoek is gebleken dat de wijze waarop de politieagenten de man in bedwang hebben gehouden en een handboei hebben aangelegd, niet heeft bijgedragen aan het overlijden. Dit betekent dat ook zij niet vervolgd worden.

Diverse factoren hebben volgens het onderzoek van de patholoog een rol gespeeld bij de dood van de cliënt. De precieze doodsoorzaak kon niet worden vastgesteld. De uitkomsten van het OM-onderzoek leest u hier