Kwartiermakersfestival zoekt een nieuwe naam

Kwartiermaken! Wat is dat?
Kwartiermaken staat voor het bevorderen van een maatschappelijk klimaat waarin meer mogelijkheden ontstaan voor kwetsbare groepen om erbij te horen naar eigen wens en mogelijkheden. Volgens het woordenboek is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De 'onderneming' moet je zien als een gastvrije samenleving voor iedereen.

Wat is het festival dan?
Mensen uit die kwetsbare groepen van onze samenleving presenteren zich onder de vlag van het Kwartiermakersfestival op vele plaatsen in Arnhem. Dat doen ze via allerlei kunstzinnige en culturele activiteiten: exposities, theater, muziek, film, dans, open podia, circus, bewegen en nog veel meer.

Is zo’n festival nodig? 
Over mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, en ook andere kwetsbare groepen zoals daklozen en verslaafden, bestaan veel misverstanden en vooroordelen. In sommige media worden soms de beperkingen van mensen centraal gesteld, waardoor positieve beeldvorming geen kans krijgt. Mede hierdoor leven mensen met een beperking soms in een groot sociaal isolement. Het Kwartiermakersfestival wil kunstenaars en artiesten met en zonder ‘beperking’, samen laten werken en in de gelegenheid stellen hun talenten aan een groot publiek te tonen. 

Waarom een nieuwe naam?
De huidige naam vraagt veel uitleg, past niet bij de doelgroep en mag een modernere twist krijgen. Kwartiermakersfestival Arnhem is daarom op zoek naar een naam die zich onderscheidt van anderen en die laat zien waar Kwartiermakersfestival Arnhem voor staat. Weet jij een goede naam? Dan kun je deze doorgeven via het digitale formulier van het Kwartiermakersfestival. Ook zijn er inleverbrievenbussen in Rozet, De Weerd, Huis van Puck, Kunstportaal en het Bruishuis. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van Kwartiermakersfestival Arnhem, kiest de nieuwe naam en maakt die in de loop van september bekend. Vanzelfsprekend ontvangt de winnaar van de beste naam een leuke prijs!

Bekijk hier de poster over de zoektocht naar een nieuwe naam

Bron tekst: www.kwartiermakersfestivalarnhem.nl