Kwartiermakersfestival in Ede

Op zaterdag 19 maart a.s. wordt het derde kwartiermakersfestival in Ede gehouden. Het is een ontmoetingsfeest voor en door wijkbewoners met én zonder beperking. Diverse organisaties brengen de activiteiten, behoeften en voorzieningen in de wijk in beeld. Op initiatief van RIBW AVV is een samenwerking gestart met Malkander voor het project ‘Wijkgericht Kwartiermaken’. Het project is bedoeld om mensen met een beperking binnen hun mogelijkheden en wensen meer kansen te bieden om deel te nemen aan de maatschappij. Een inclusieve en gastvrije samenleving is het uitgangspunt binnen dit project. Het kan gaan om individuele of groepsactiviteiten voor en voor wijkbewoners. Er wordt bekeken of er aanbod is in de wijk en of het passend is. Het project is succesvol als bewoners en (zorg)organisaties de samenwerking aangaan.

Het kwartiermakersfestival vindt plaats in De Meerpaal aan de Industrielaan in Ede, van 11.00 tot 15.00 uur. Tijdens het festival krijgen bewoners de kans om te laten zien waar ze goed in zijn. Er zijn onder andere optredens in dans, theater en muziek. Wat de exposanten en andere artiesten bindt is dat ze talenten hebben die ze aan de wereld willen laten zien. Daarnaast hebben ze een lichte verstandelijke handicap of psychische problemen waardoor ze zichzelf niet zo gemakkelijk in de etalage zetten.