Klankbordgroep GGZ wil graag helpen in Rhenen

De klankbordgroep GGZ Rhenen is nu een jaar actief als onderdeel van de Adviesraad Sociaal Domein in Rhenen. Voorzitter Tjark Struif Bontkes van de Klankbordgroep (en de Adviesraad) denkt dat door een grotere bekendheid van deze groep, meer mensen met vragen of problemen met betrekking tot de geestelijke gezondheid geholpen kunnen worden

Struif Bontkes: "Met de decentralisatie van het Sociaal Domein is er een grotere verantwoordelijkheid bij de gemeenten terechtgekomen aangaande de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Belanghebbende burgers moeten daarin participeren. Daarom is nu deze klankbordgroep opgericht".

Omdat een belangrijk deel van de klankbordgroep ervaringsdeskundige is, is de aanloopperiode gebruikt om de organisatie van de groep te regelen. De leden hebben geleerd hun eigen ervaring in te zetten om anderen, die nu met de ggz te maken hebben, te helpen. "Dat doen we door vooral goed te luisteren naar hen, zonder gelijk een oordeel klaar te hebben" vertelt Eric Nienhuis, een van de drie leden met ervaring. "Het is, denk ik, gemakkelijker voor mensen om met ons te spreken dan met een ander, die meestal minder vertrouwd wordt omdat hij mogelijk andere belangen heeft". Arend Kortenhorst kan dat beamen: "Ik heb veel ervaring met de overheid, mijn Wajong uitkering werd gestopt op basis van rapportages, die gewoonweg niet klopten. Het is niet eenvoudig om door die bureaucratie heen te komen. Uiteindelijk is me dat wel gelukt." Die kennis wil hij graag inzetten bij anderen: "Mogelijk niet voldoende om de problemen op te lossen, maar ik kan hen wel helpen bij de juiste instanties aan te kloppen". Tineke Akkerman, ook ervaringsdeskundige helpt mee om de organisatie goed op poten te zetten: "Dat is belangrijk want als je mensen wilt helpen, moet dat soepel verlopen en moet het ook daadwerkelijk iets betekenen voor degenen die contact met ons zoekt". Tjark Struif Bontkes: "We kunnen de mensen met vragen over of problemen met de ggz op deze wijze goed helpen. Evelien de Koning, werkzaam bij RIBW AVV zit in de klankbordgroep als vertegenwoordiger van de professionele hulporganisaties op dit gebied.

Bron: Rhenense Betuwse Courant, door Wim Lauffer