Kans op werk vergroten via 'activerend werk'

Om de kans op werk voor mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten zet de gemeente Arnhem vanaf 1 januari 2017 het instrument ‘activerend werk’ structureel in. Het instrument is gestart als pilot. RIBW AVV is een van de partners. Kern van activerend werk is dat mensen stap voor stap worden begeleid naar werk of een vorm van dagbesteding die het beste bij hen past. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen een gelijke kans verdient om zijn of haar talenten te ontwikkelen en in te zetten voor onze samenleving.

Bij activerend werk wordt uitgegaan van de kracht en de kwaliteiten van mensen en het werk dat daarbij past, in plaats van belemmeringen. Daarom worden bij activerend werk de volgende uitgangspunten gehanteerd: zo passend mogelijk, zo lokaal mogelijk en zo efficiënt mogelijk.

Op die manier wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de individuele kwaliteiten van de persoon. En door werkzaamheden dicht bij mensen in hun buurt te organiseren komen ze in een vertrouwde omgeving terecht.

Bewezen formule
De afgelopen periode is al ervaring opgedaan met deze werkwijze via de pilot Activerend Werk (www.activerendwerk.nl). In deze pilot werkt de gemeente samen SIZA, Driestroom, Presikhaaf & Bedrijven, ROC Rijn IJssel, De Onderwijsspecialisten, De Vrijwilligerscentrale en RIBW AVV. Dankzij de inzet en betrokkenheid van de partners, kan de gemeente Arnhem Activerend Werk nu als structurele werkwijze inzetten en stelt daartoe jaarlijks 3,2 miljoen euro beschikbaar.