Housing First Ede en Wageningen

Eerst een huis voor daklozen Ede en Wageningen, dan pas andere hulp.

Vijf huizen in Ede en één woning in Wageningen worden nu voor een jaar toegewezen aan zes dak- en thuislozen. Pas zodra dat geregeld is en ze daar wonen wordt andere hulpverlening in gang gezet.

Crisis
Er wordt nu voor gekozen om minder te kiezen voor gezamenlijk opvang en meer voor zo zelfstandig mogelijk wonen. In de nieuwe pilot, oftewel proef, werken de gemeenten samen met het Leger des Heils, RIBW (Regionale Instelling Begeleid Wonen), Pro Persona, De Woningstichting en Woonstede.

Nieuw is dat mensen met meerdere problemen die langdurig dakloos zijn niet eerst worden opgevangen in een crisis- of woonvoorziening, maar zonder eisen vooraf zelfstandige woonruimte aangeboden krijgen. De stabiele woonsituatie vormt voortaan het vertrekpunt van herstel. Elders in binnen- en buitenland zijn positieve ervaringen opgedaan met de aanpak Housing First (huisvesting eerst).

Overlast
De woningcorporaties stellen 6 passende zelfstandige huurwoningen beschikbaar, waarvan 5 door Woonstede in Ede en 1 door De Woningstichting in Wageningen. Geschat wordt dat ongeveer 40 tot 50 personen in de Valleiregio in deze doelgroep vallen. 12 mensen krijgen nu in 2018 en 2019 een jaar de tijd om te wonen in zo'n huis.

Als het succesvol blijkt is na 2019 voortzetting van deze aanpak mogelijk.  Er wordt scherp op toegezien dat er geen overlast voor de buurt ontstaat. En ook dat de voormalige dakloze zelf zijn financiën op orde houdt.

Bron: Eric Wijnacker 16-12-17, 07:18, De Gelderlander