Housing First: 50 deuren in 5 jaar geopend!

Wat is Housing First?
Housing First werd gestart door een Amerikaanse psychiater. Deze psychiater: Sem Tsemberes vroeg zich af waarom zijn dak- of thuisloze cliënten moeilijk een plek vonden in de maatschappij. Totdat een cliënt zei: ‘Ik heb niets nodig. Het enige wat ik wil is een huis’. Het zette de psychiater aan het denken. Hij besloot een huis te regelen en maakte een aantal afspraken: hij zou regelmatig op bezoek komen, de cliënt zou geen overlast veroorzaken en zelf de huur betalen. De psychiater leerde dat mensen beter herstellen in een veilige eigen omgeving.

Housing First in Arnhem
Deelnemers aan Housing First in Arnhem krijgen een woning en RIBW AVV verzorgt de begeleiding, die is gericht op participatie in de maatschappij en het behoud van de ‘eigen woning’. Begeleiders van RIBW AVV hebben vertrouwen in deelnemers en geloven dat het lukt. Ze ondersteunen waar nodig maar deelnemers houden zelf regie. 

Feestelijke lunch
Op 8 november vierden deelnemers en begeleiders het 5-jarig bestaan met een feestelijke, drukbezochte lunch. Op naar de volgende 5 jaar!