"Het geeft mij meer zelfvertrouwen"

In ons meerjarenbeleidsplan hebben wij meerdere doelstellingen geformuleerd die te maken hebben met het bieden van professionele, specialistische ondersteuning aan onze cliënten. Een van die doelstellingen is dat ons personeelsbestand kwalitatief en kwantitatief aansluit op de vraag van onze cliënten en de eisen die vanuit de samenleving aan onze ondersteuning worden gesteld. Een ontwikkeling die daar uit voort gekomen is, is dat we willen dat onze begeleiders allemaal HBO geschoold zijn.

In 2016 zijn daarom in al onze regio's medewerkers gestart met de deeltijdopleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HAN. Jolanda Chung is een van deze medewerkers. De HAN heeft over haar ervaringen met de opleiding een artikel op haar website geplaatst.

Jolanda geeft aan dat het volgen van de opleiding weliswaar tijd kost, maar dat het haar ook veel positieve ervaringen oplevert: "Ik kan nu nog beter benoemen waarom ik een handeling doe op mijn werk. Ik begrijp de filosofie die erachter zit beter dan voorheen. Het geeft mij meer zelfvertrouwen. Daarnaast is het leuk om andere mensen te ontmoeten van de diverse instellingen. In mijn klas zitten mensen van 20 tot bijna 60 jaar oud. Dat is toch super leuk! We ondersteunen elkaar."

Lees hier het volledige artikel op de website van de HAN.