Heeft u ervaring in de zorg of ggz?

Vanuit Zorg Verandert* wordt gemonitord hoe het ervoor staat met de veranderingen in de zorg. Zijn mensen op de hoogte, begrijpen ze wat de veranderingen voor hen betekenen, handelen zij er al naar? 

Zorg Verandert en het LPGGz zijn op zoek naar mensen die de afgelopen 12 maanden ervaring hebben opgedaan met de veranderingen in de zorg en/of de ggz. Met uw antwoorden kunnen Zorg Verandert en het LPGGz duidelijke signalen geven aan de minister, de Tweede Kamer en gemeenten. Het uiteindelijke doel is ervoor zorgen dat de zorg die u ontvangt zo goed mogelijk past bij wat u nodig heeft. 

Vul de vragenlijst in een geef aan hoe ú de veranderingen in de zorg ervaart. De vragenlijst invullen, kan via deze link.

 

*Zorg Verandert is een vierjarig (verander)programma dat wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Meer informatie: www.zorgverandert.nl/