Fact-kind en jeugd Arnhem van start

FACT staat voor ‘Function Assertive Community Treatment’. Dat betekent in de praktijk dat medewerkers van het team naar het kind toekomen. Hulp vindt dus zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving plaats. Ander belangrijk uitgangspunt is dat de omgeving van het kind intensief wordt betrokken. Denk dan aan familie, vrienden, school en sportvereniging.

Belangrijkste doelgroep van het Fact zijn kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen, die niet uit zichzelf een beroep doen op de zorg. Ook hebben ze problemen op meerdere gebieden. Denk aan schooluitval, problemen met emoties, schulden, relaties en verslavingen.

De eigen kracht van de jongere staat voorop. De zorg is dus nooit zwaarder dan nodig. De aanpak van het Fact-team is ook preventief: het kan zwaardere zorg in een kliniek en uithuisplaatsingen voorkomen.

Het werkgebied van het team bestaat uit Arnhem en de regiogemeenten. Vragen en aanmelding mail: fact.kind.en.jeugd.arnhem@propersona.nl; 026 3124600.