Eerste Kamer stemt in met verbetering gedwongen zorg

GGZ Nederland is blij met de nieuwe wetten, die beter aansluiten bij de huidige praktijk van zorgverlening.

Uitgangspunt is behandeling en niet gedwongen opname. De nieuwe wetten bieden ook mogelijkheden voor gedwongen behandeling in de thuissituatie. Patiënten krijgen meer inspraak en familie en naasten worden meer betrokken bij de behandeling. De Wet verplichte ggz (Wvggz) wil gedwongen behandeling van mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. De Wet forensische zorg (Wfz) regelt de invoering van een nieuw stelsel voor forensische zorg en de Wet zorg en dwang (Wzd) is gericht op mensen met dementie en mensen met verstandelijke beperkingen. De Wfz treedt in werking op 1/1/2019 (met uitzondering van artikel 2.3 (schakelartikel met de Wvggz). De Wvggz en Wzd gaan in per 1 januari 2020. Er komt nog nadere regelgeving, GGZ Nederland zal hierbij aandacht blijven vragen voor onderwerpen als bekostiging en uitvoering van de wetten. 

De Q&A over gedwongen zorg vindt u hier.

Bron: GGZ Nederland