"Een goed georganiseerde RIBW met enthousiaste en passievolle medewerkers".

Cliënten staan bij ons centraal. Om cliënten centraal te kunnen blijven stellen, willen we de kwaliteit van onze specialistische begeleiding waarborgen. Want alleen door middel van deze kwaliteit kunnen we goed geplande en verantwoorde begeleiding blijven bieden. Afgelopen week ontvingen we van de externe auditoren van Lloyds een herbeoordeling van ons kwaliteitscertificaat. Digitaal spraken de auditoren met cliënten, bestuur, leidinggevenden en medewerkers van onze verschillende locaties. Zij kregen inzage in de cliëntdossiers, de instrumenten die we gebruiken en de kwaliteitsdocumenten die we maken. 

De auditoren waren positief: "Een goed georganiseerde RIBW met enthousiaste en passievolle medewerkers". Ook waren ze te spreken over hoe medewerkers de zorg organiseren ondanks Corona, en hoe medewerkers de eigen regie pakken binnen zelforganisatie en over de gedegen methodische manier van werken. Cliënten voelen zich in hun kracht gezet. Zij ervaren een balans tussen de praktische aanpak en de herstelgerichte ondersteuning van onze begeleiders. Hoewel er altijd ruimte blijft voor verbetering, zijn we trots op de beoordeling en mooie woorden van het auditoren van Lloyds. 

We zijn er trots op dat we dit resultaat samen hebben neergezet. Nogmaals dank aan alle medewerkers die betrokken zijn geweest. Samen gaan we dit mooie resultaat voortzetten.