Collega's in Ede onder één dak met ProPersona en IrisZorg

RIBW AVV heeft het vertrouwde pand aan de Klein Haversteeg 2 in Ede verlaten. Vanaf vandaag werken de begeleidingsteams in Ede vanuit een nieuw regiokantoor, namelijk De Riethorst in Ede. Het adres van dit regiokantoor is: Willy Brandtlaan 20, 6716 RR Ede. Op deze locatie krijgen cliënten met uiteenlopende zorgvragen in de Valleiregio ondersteuning vanuit de positieve gezondheid. In nauwe samenwerking en direct onder één dak met de zorgorganisaties Pro Persona en IrisZorg.

Welk zorgaanbod biedt RIBW AVV voor cliënten in De Riethorst? 
RIBW AVV biedt in De Riethorst straks vijftien intensieve beschermende woonvoorzieningen aan cliënten. Speciaal voor cliënten die tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Hier ontvangt de cliënt gedurende één à twee jaar begeleiding met 24/7 toezicht én de directe aanwezigheid van ervaren professionals. In deze veilige, beschermende woonomgeving ondersteunt een specialistisch begeleider de cliënt op weg naar meer zelfstandigheid. In samenwerking met de behandelaren en begeleiders van Pro Persona en IrisZorg. Na hun verblijf in De Riethorst worden cliënten toegeleid naar een beschermende woonvorm buiten de Riethorst of naar zelfstandig wonen. Naast het intensief kortdurende verblijf, wordt vanuit de Riethorst ambulante begeleiding geboden aan cliënten in de wijk. 

Voor wie is dit zorgaanbod in De Riethorst? 
Het zorgaanbod in De Riethorst is voor (jong)volwassenen tussen de 18 en 65 jaar met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid. Mogelijk in combinatie met behandeling van psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Komt een cliënt in een complexe situatie terecht, en is iemand tijdelijk niet in staat zelfstandig te wonen? Bij De Riethorst is de cliënt dan aan het juiste adres. 

Wat maakt dit samenwerkingsverband in De Riethorst zo uniek? 
De herstelbenadering waarmee binnen De Riethorst wordt gewerkt, begint al bij de intakegesprekken met cliënten. Hierbij vormt de herstelgerichte benadering de rode draad, doordat hierbij zowel een ervaren zorgprofessional als een ervaringsdeskundige, met eigen GGZ-ervaringen, aansluiten. Ook in de rest van de begeleiding vormt het contact met een ervaringsdeskundige een integraal onderdeel. De specialistisch begeleiders van RIBW AVV betrekken, waar nodig, direct collega’s van Pro Persona en IrisZorg bij behandeling- en begeleidingsvragen. De zorgprofessionals, aanwezig in hetzelfde pand, stemmen hierdoor gemakkelijker met elkaar af en houden de lijnen kort. Met als groot voordeel: een aanbod waarin de kennis en ervaring van alledrie de zorgorganisaties zit verweven. Hierdoor ontvangt een cliënt sneller de juiste behandeling en begeleiding. 

Binnen De Riethorst is het streven om cliënten, binnen één of twee jaar, door te laten stromen naar een passende vervolgstap. Denk aan een woonvorm buiten de Riethorst of zelfstandig wonen. Zo werken we samen naar een toekomst waarin de cliënt de regie (weer) heeft. 

Wil je meer weten over dit nieuwe zorgaanbod in Ede?
Neem contact op met een van onze plaatsingsfunctionarissen: Tamara Dupre via 06 31 65 97 12 of t.dupre@ribwavv.nl, Anouck van Vuure via 06 31 65 97 51 of a.vanvuure@ribwavv.nl