Cliënten geven ons gemiddeld een 8,1!

Inzicht in het waardeoordeel van cliënten is van groot belang. Daarom hebben we, in samenspel met onze cliënten, de vragenlijst en werkwijze voor het meten van de cliëntwaardering verbeterd. Zodat we nog beter aansluiten bij de behoeften en wensen van onze cliënten.

Wat vinden cliënten van onze dienstverlening?
We kijken terug op een geslaagd cliëntwaarderingsonderzoek. Maar liefst 398 cliënten namen eind 2020 deel aan dit onderzoek. Van hen kregen we een mooie beoordeling van gemiddeld een 8,1 (beschermd wonen: 7,8 en ambulante begeleiding: 8,3)!Waar zijn we trots op? 
Cliënten waarderen onze methodische werkwijze. Ook de manier waarop zij samen met begeleiders hun wensen en krachten in beeld brengen, ervaren zij als prettig: “Mijn begeleider(s) hebben het goed geformuleerd en ingevuld zodat het herkenbaar en acceptabel was/is voor mij.” Het werken aan doelen krijgt eveneens een positieve beoordeling: “Er wordt goed gekeken naar wat je wilt bereiken en je wordt daarin losgelaten en gemotiveerd, maar ook geholpen als het je zelf op dat moment niet lukt of het tegenzit.” Ook de bereikbaarheid van RIBW AVV scoort goed. Cliënten kunnen iemand bereiken wanneer dit nodig is: “Ik heb de telefoonnummers van beide begeleiders binnen handbereik. Ook mag ik naar de teamtelefoon bellen of bereikbare dienst in het geval van nood.” Tot slot ervaren cliënten de aanwezigheid op de woonlocaties (geldt voor beschermd wonen) als positief. Begeleiding is aanwezig op de afgesproken momenten.  

Met welke onderwerpen gaan we aan de slag?
Hoewel de waardering hoog is zijn er ook onderwerpen waarmee we aan de slag willen. De informatievoorziening voor onze cliënten verdient nog meer aandacht. Ook vinden we stabiliteit in onze personele bezetting belangrijk, daarom investeren we de komende jaren extra in het binden en boeien van medewerkers. Ook het actief betrekken van anderen (naasten) bij de begeleiding heeft onze aandacht. Hier zullen we de komende tijd dan ook extra aandacht aan besteden. 

Hoe houden we cliënten blijvend tevreden? 
Onze nieuwe vragenlijst helpt om de organisatie en de begeleiding verder te ontwikkelen. We verzamelen de feedback van onze cliënten daarbij niet meer jaarlijks, maar voortdu­rend door het hele jaar heen. Zo houden we continu de vinger aan de pols en kunnen we direct actie ondernemen. Met als uiteindelijke doel: het vergro­ten van de tevredenheid.