Tamara

Werken aan herstel en kwaliteit van leven met behulp van de SRH methodiek!

“Ik heb een veelzijdige baan bij het RIBW AVV en ben sinds 2012 werkzaam. Inmiddels werk ik 32 uur als begeleider, SRH-coach en SRH-docent. Als nieuwe medewerker krijg jij, wanneer je bij RIBW AVV start, een meerdaagse basiscursus Steunend Relationeel Handelen (SRH). Hierin leer je om cliënten te ondersteunen in hun herstelproces en weer mee te doen in de samenleving. Vervolgens maak je deze methodiek eigen tijdens het werken in je praktijkomgeving. Om deze methodische werkwijze te borgen heeft iedere medewerker een SRH-coach die je hierbij ondersteunt. Dit ben ik voor de regio Arnhem Centrum. 

Het mooie aan de SRH-methodiek vind ik het werken vanuit professionele nabijheid. Je gaat een steunende samenwerkingsrelatie aan met je cliënt op basis van een persoonlijke ontmoeting "van mens tot mens" en gelijkwaardigheid. We helpen mensen door hen te laten zien wat er mogelijk is én hoe zij hun leven (weer) zinvol kunnen maken. De begeleiding van cliënten bij hun herstelproces, richt zich zowel op het leren omgaan met kwetsbaarheden als op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden. Hierbij werken we voortdurend samen in een triade met de cliënt, zijn omgeving en professionals. Als SRH-docent stuur ik SRH-coaches aan en zoek ik naar nieuwe manieren om deze methode verder te ontwikkelen. Om nóg beter bij cliënten aan te sluiten. Ik vind het leuk om enerzijds collega’s te coachen in hun begeleiding en anderzijds als begeleider dichtbij cliëntzorg te blijven, zodat ik zelf kan blijven ervaren wat goed werkt voor een cliënt. 

Ik ben trots op hoe er gewerkt wordt met de methodiek, van het Centraal Bureau tot de werkvloer. Als één geheel. Samen met collega’s leren we de methodiek beter begrijpen, door te doen. Zelf heb ik ook geleerd om mensen in hun kracht te zetten. Door hen te laten ondervinden hoe het is om steeds meer op eigen benen te staan. Zo begeleidde ik een cliënt met een verstandelijke beperking die wekelijks naar de pedicure ging. Ik wilde hem beschermen en met de auto brengen, maar heb deze cliënt in plaats daarvan geleerd om met de bus te gaan. Stap voor stap, trok ik mij langzaam terug. Nu heeft hij meer bewegingsvrijheid. Hij is trots op zichzelf, ik zie hem glunderen. Ons contact is gelijkwaardiger. 

Ik sta geheel achter de visie van RIBW AVV, ieder mens heeft recht op een volwaardige plek in de samenleving. Daar stond de RIBW AVV voor toen ik begon en dit is zo gebleven. Het aangaan van een steunende relatie met onze kwetsbare doelgroep is de essentie. Cliënten leren van mij, maar ik omgekeerd ook van hen. Als ik naar een cliënt kijk die behoorlijk wat is kwijtgeraakt en zie hoe dankbaar hij is voor zijn leven, vormt dit voor mij een inspiratiebron. Ik leer elke dag opnieuw en ga met een open vizier het gesprek aan.” 

Bij ons werken?

Via de onderstaande knop kom je bij onze laatste vacatures.

Vacatures