Britt

“Het leukste vind ik dat ik niet continu op één plek werk.”

Ik ben begonnen als stagiaire bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, bij de toenmalige beschermde woonvorm voor Moeder en Kind. In het kader van mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar hoe alleenstaande moeders in lastige situaties handelen. Als begeleider bied ik specialistische begeleiding aan beschermd wonenden en begeleid zelfstandig wonende jongvolwassenen (met kind). Hier ligt mijn passie.

Elke dag is anders en ik houd van de afwisseling en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Ik ben elke dag onderweg, nooit op één plek en dat vind ik heerlijk. Je staat er nooit alleen voor, je hebt altijd je collega’s waarmee je kunt overleggen. De achtergronden van mijn cliënten zijn heel verschillend. Verder werk ik veel samen met andere organisaties rondom de cliënt. Belangrijk is dat samenwerkingspartners op één lijn zitten en er in het belang van de cliënt wordt gehandeld. Er zijn vaak meerdere hulpverleners bij de cliënt betrokken met verschillende belangen.

Binnen zelforganisatie ben ik sterrolhouder Veiligheid. In mijn team ben ik verantwoordelijk voor de verwijsindex, de meldcode en de kindcheck. Mijn ervaring met de doelgroep is dat er zich met regelmaat situationele, niet te voorspellen momenten voordoen. Deze momenten zijn intensief voor zowel medewerker als cliënt. Ik handel direct en stel me proactief op. Ik weet wat ik moet doen en ben niet snel van slag. Je wordt continu geprikkeld tijdens je werk om de juiste strategie te vinden. Mijn doorzettingsvermogen en gedrevenheid maakt dat ik vastbijt tot ik resultaten bereik. Zijn er kinderen in het spel, dan sta ik stil bij de zorgbehoefte, de veiligheid van ouder en kind en of de betreffende ontwikkeling van het kind passend is. Met regelmaat doorloop ik de Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling en heb ik contact met Veilig Thuis. Ik sta sterk in mijn schoenen en zie belemmeringen of tegenslagen als uitdaging. 

Bij ons werken?

Via de onderstaande knop kom je bij onze laatste vacatures.

Vacatures