RIBW AVV en de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Gemeenten hebben er sinds 2015 veel zorg- en ondersteuningstaken bij gekregen. Zij zorgen ervoor dat er jeugdhulp is (Jeugdwet), dat u ondersteuning thuis krijgt (Wmo 2015) en dat u kunt deelnemen aan de arbeidsmarkt (Participatiewet).

De komst van de Participatiewet

Met de Participatiewet wil het kabinet mensen met een beperking en mensen met een beperking en mensen met een bijstandsuitkering sneller en gemakkelijker aan het werk helpen. Als u hierbij hulp nodig hebt, dan is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. De gemeente bepaalt ook wat ze van u verwachten en waar u op kunt rekenen. De gemeente kan u bijvoorbeeld adviseren om u te laten begeleiden door RIBW AVV. Wanneer u wel kunt werken, maar dit toch niet doet, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het UWV beoordeelt dit.

Ondersteuning vanuit de Wmo en Wlz

Lichte zorg en ondersteuning voor zorg en welzijn krijgt u vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. Ook ondersteuning van RIBW AVV valt in veel gevallen onder de Wmo. Alle zwaardere vormen van zorg komen onder de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) te vallen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor zorg die onder de Wmo valt. Hierdoor zullen ze dingen anders organiseren dan u gewend bent.

Veranderingen jeugdzorg

Zorg voor jongeren onder de 18 jaar is ondergebracht in de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wet. Ze kunnen doorverwijzen naar de jeugd-GGZ en RIBW AVV. Daarnaast blijven huisarts, medisch specialist en jeugdarts ook doorverwijzen.