Wat betekent de nieuwe wet- en regelgeving voor u?

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen in de langdurige zorg en ondersteuning. Zij coördineren, regisseren en adviseren. Wat betekent dit voor u?

Veranderingen voor iedereen anders

De Participatiewet, Jeugdwet en Wmo kunnen gevolgen hebben voor uw persoonlijke situatie. Omdat deze situatie voor iedereen anders is, is het niet mogelijk om hier precies te zeggen met welke gevolgen u rekening moet houden. Wilt u meer weten, raadpleeg dan uw persoonlijke begeleider. Hij of zij kan u op weg helpen naar de juiste informatie en instanties. Krijgt u nog geen ondersteuning van RIBW AVV en wilt u toch meer weten? Neem dan contact op met uw gemeente.

Belangrijk om rekening mee te houden

  • Hebt u uw Wajong-uitkering aangevraagd vóór 2010? Dan gaat het UWV uw arbeidsvermogen opnieuw beoordelen. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Misschien moet u een tegenprestatie leveren om uw uitkering te behouden. 
  • Deelt u uw huishouden met meerdere personen? Dan kan hun inkomen van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering.
  • De gemeente verstrekt de persoonsgebonden budgetten. De voorwaarden hiervoor zijn aangepast.
  • De gemeente verwacht van mensen met een bijstandsuitkering dat zij een inspanning leveren op het gebied van werk, naar eigen vermogen. Dit is het wederkerigheidsprincipe. Wat dat voor u betekent en wat er gebeurt als u de inspanning niet kunt of wilt leveren, bespreekt u met de gemeente.