Informatie per gemeente

Via uw gemeente kunt u meer informatie krijgen over de veranderingen in de zorg.

Gemeente Arnhem
Gemeente Doesburg
Gemeente Duiven
Gemeente Ede
Gemeente Lingewaard
Gemeente Overbetuwe
Gemeente Renkum
Gemeente Rheden
Gemeente Rhenen
Gemeente Rijnwaarden
Gemeente Rozendaal
Gemeente Wageningen
Gemeente Westervoort
Gemeente Zevenaar


Gemeente Arnhem
Algemene informatie

In Arnhem zijn wijkteams actief met ervaren coaches voor volwassen, jeugd en gezin. Ze geven steun en advies bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen. Voor meer informatie en het maken van een afspraak: www.zodoenwehetinarnhem.nl  of 088 - 226 00 00


Gemeente Doesburg 
Algemene informatie
Nieuws
Veelgestelde vragen 

Telefoon: 0313 - 48 13 13 (consulenten jeugd en WMO)


Gemeente Duiven
Veelgestelde vragen over PGB en ZIN (zorg in natura)

Vragen over Wonen, Welzijn en Zorg? Bel 0900 279 11 11 of ga naar www.loketwwz.info.

Voor overige vragen: (0316) 27 91 11 of gemeente@duiven.nl.


Gemeente Ede
www.ede.nl/samenvoorelkaar
Telefoon:  14 0318


Gemeente Lingewaard
www.lingewaard.nl

Telefoon: Team Maatschappelijke ondersteuning is bereikbaar via 026 - 32 60 111 (kies voor optie 1), op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur, voor vragen op het gebied van werk, inkomen, jeugd of wmo


Gemeente Overbetuwe
Veelgestelde vragen
www.overbetuwe.nl/verbindt

 


Gemeente Renkum
Algemene informatie

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht voor al uw vragen over zorg, jeugd, inkomen, participatie: sociaalloket@renkum.nl of 026 - 33 97 270


Gemeente Rheden
Algemene informatie 
Activiteiten in de buurt
Sociale Vraagbaak
Sociaal meldpunt (ook voor Dieren en Velp)
Zorg, welzijn, onderwijs gemeente Rheden 

E-mail: sociaalmeldpunt@rheden.nl
Telefoon: 026-497 69 11 op werkdagen van 8.30-12 uur


Gemeente Rhenen
Algemene informatie sociaal domein
Rhenense Publieksbalie

Rhenense Publieksbalie (RPB) is hét loket voor al uw vragen aan de gemeente. Stuur een e-mail naar rpb@rhenen.nl of bel 14 0317 of 0317 681681 (werkdagen van 9.00 – 16.00 uur)


Gemeente Rijnwaarden
Algemene informatie

Een vraag stellen aan het Sociaal Team Rijnwaarden? Bel (0316) 56 56 80 of mail naar sociaalteam@rijnwaarden.nl.


Gemeente Rozendaal
http://www.rozendaal.nl/

Contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal? Sociaalmeldpunt@rheden.nl of 026 - 497 69 11.


Gemeente Wageningen
Startpunt Wageningen 

Startpunt Wageningen is hét informatie- en ontmoetingspunt voor alle vragen op het gebied van hulp en ondersteuning, dagbesteding en meedoen in de samenleving. Adres: Rooseveltweg 408, 6707 GX Wageningen. Mail naar startpunt@wageningen.nl.


Gemeente Westervoort
Algemene informatie


Gemeente Zevenaar
Algemene informatie 

Inwoners uit Zevenaar Oost kunnen terecht bij het Sociaal Team Zevenaar Oost. Overige inwoners gaan naar het Loket Maatschappelijke Ondersteuning. Telefoon: 0316 - 595 111.