RIBW AVV en de wet- en regelgeving

Door de nieuwe wet- en regelgeving in 2015 is er veel gewijzigd in de zorg. Zo is de gemeente voor de Wmo en Jeugdwet de regisseur en financier geworden. Er is bovendien een nieuwe Participatiewet voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt. We zetten de veranderingen voor u op een rij.

Andere organisatie van wetten

De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt sinds 1 januari 2015 de zwaarste, langdurige zorg. Andere vormen van ondersteuning regelt de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het grootste deel van onze cliënten krijgt vanuit deze wet begeleiding van RIBW AVV. Verpleging en verzorging is sinds 1 januari 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Accent op eigen regie en participatie

Door alle veranderingen in de zorg vindt er een verschuiving plaats van professionele hulp naar hulp in het eigen netwerk en het versterken van zelfhulp. Hierdoor komt het accent steeds meer te liggen op het vergroten van uw zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. RIBW AVV ondersteunt u daarbij en werkt daarvoor samen met samenwerkingspartners. Ieder doet dat vanuit zijn eigen kerncompetentie.

Veranderingen in de zorg op een rij

RIBW AVV ziet het als haar taak om haar cliënten goed te informeren. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u van ons en de gemeente kunt verwachten. Daarom leggen we uit wat de veranderingen voor u betekenen.