Familievertrouwenspersoon

Familieleden of andere direct betrokkenen van de cliënt die een klacht hebben of advies willen, kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. Hieronder stelt de familievertrouwenspersoon zich kort voor.

Mijn naam is Christiaan Verweij. Sinds september 2017 ben ik als familievertrouwenspersoon verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Ik ben werkzaam in de regio Midden-Nederland en ook inzetbaar voor naastbetrokkenen van RIBW AVV.

Of nou je zoon, dochter, partner, buurman of goede vriend(in) binnen RIBW AVV geholpen wordt, als naastbetrokkene heb je wellicht ook wel eens behoefte aan ondersteuning of een vertrouwelijk luisterend oor. Ik kan je van advies voorzien, helpen met bemiddeling of eventueel ondersteunen met een klacht.

In de folder en op deze website lees je verder wat ik voor jou kan betekenen.
Ik ben werkzaam van maandag tot en met donderdag en bereikbaar via: 06-15572907 of c.verweij@lsfvp.nl.

Meer weten? 

Naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen, vrienden, buren, .. ) die extra steun of informatie zoeken, kunnen terecht op de website: naasteninkracht.nl. Op deze website vind je informatie, tips, inspiratie en steun. 'Naasten in Kracht' is een initiatief van 9 cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Ook in de regio Arnhem & Veluwe Vallei zijn familieorganisaties actief.