'Werk maakt dat je ertoe doet'

Vrijwillig of betaald werk laat mensen met een psychische aandoening weer meedoen in de maatschappij. Maar dan moeten er wel ondernemers zijn die openstaan voor de mogelijkheden. Die kansen willen zien en geven. Vaak zijn werkgevers nog huiverig om zo iemand aan te nemen. In het project ‘Kwartiermaken’ binden welzijnsorganisatie Mikado Duiven/Westervoort en cliëntkwartiermakers van RIBW AVV de strijd aan met de vooroordelen.

“Mijn droom is betaald werk, al is het maar één dag per week.”Miranda Lether was architect met een eigen bedrijf, totdat zij psychische problemen kreeg. Voor een groot deel heeft ze haar leven weer op de rit. “Ik sport, maak muziek, ben fractie-assistent van de PvdA in Westervoort en werk als vrijwillig kwartiermaker. Maar een baan vinden, dat lukt niet.” Feit is dat mensen met een psychische aandoening niet makkelijk aan werk komen. Zij stuiten tijdens hun zoektocht op veel vooroordelen bij werkgevers. Het project ‘Kwartiermaken voor mensen met een psychiatrische aandoening’ probeert dat te doorbreken. Miranda werkt hier samen met drie andere ervaringsdeskundigen onder begeleiding van Lucia Dijkstra van Mikado aan het kantelen van de beeldvorming. Lucia: “De kwartiermakers laten zien welke mogelijkheden en wensen cliënten allemaal hebben. Hun eigen verhalen spreken wat dat betreft boekdelen: zij hebben de kracht getoond om uit het dal te klimmen. Ze proberen nu de weg naar werk vrij te maken voor zichzelf en voor anderen.”

Rake verhalen
Lucia kreeg bij het project steun van MKB Duiven. Op een ledenbijeenkomst gaven de kwartiermakers hun dromen prijs. Met hun rake verhalen wisten ze de aanwezige mkb’ers te overtuigen. Voorzitter Theo de Reus: “De wil is er, het balletje moet nu verder gaan rollen. Er zijn genoeg banen. Maar wetgeving zoals de Wet werk en zekerheid houdt ondernemers tegen.”Veel werkgevers beseffen niet dat er allerlei vormen van ondersteuning en begeleiding beschikbaar zijn, zoals loonkostensubsidie en een no-riskpolis bij ziekte van deze werknemers. Volgens Theo is er echter meer nodig dan financiële compensatie: “Een ondernemer moet geloven in de toegevoegde waarde van diversiteit op de werkvloer. Pas dan kun je afrekenen met vooroordelen als ‘het is te veel gedoe’of ‘je kunt niet op deze mensen rekenen’.”

Perspectief bieden
Lucia weet hoe waardevol cliënten kunnen zijn voor een organisatie. “Natuurlijk: je moet ze niet overvragen en hun talenten en kwaliteiten op de juiste manier inzetten. Maar ze zijn vaak enorm gemotiveerd en gedreven om er iets van te maken. We hopen dat ondernemers de stap willen zetten om deze mensen een perspectief te bieden. Kansen zien hoort bij ondernemerschap. Kansen bieden ook, vinden wij. Het maakt je bedrijf completer.”Als je eenmaal werkt, ga je beter in je vel zitten, weet Miranda. “Voor mij betekent werken dat ik het gevoel heb dat ik ertoe doe!”