Ontmoet Inge

zorgbemiddelaar en lid sociaal team

"Onze expertise komt goed uit de verf in de sociale teams"


“Bij zorgbemiddeling willen we mensen in beeld krijgen, die tussen wal en schip vallen. De mensen die ik zie, hebben eigenlijk altijd te maken met meervoudige problemen. Het zijn vaak combinaties: psychische problemen, verstandelijke beperking, verslaving. We hebben veel te maken met zorgmijders: mensen die door derden worden aangemeld, omdat ze overlast ervaren of omdat ze zich zorgen maken."

Zorgbemiddeling
“Mensen die voorheen voor zorgbemiddeling van RIBW werden aangemeld, worden nu in de wijk bij het sociale team aangemeld. Bijvoorbeeld door de wijkagent, de woonstichting of de bewonerscommissies van de hoogbouw. We bemiddelen om mensen op de goede plek te krijgen, zodat hun leven wat aangenamer wordt. Bijvoorbeeld als iemand door een psychose een geïsoleerd leven leidt en met de juiste hulp meer onder de mensen komt. Dat is mooi. We zitten in het sociale team dicht op elkaar en dat is voor onze doelgroep beter. We kunnen nog sneller handelen om iemand op de goede plek te krijgen.”

Brede blik
“De manier van werken die de gemeente graag ziet, dat zit bij RIBW in de genen. Wij zijn gewend om het netwerk te betrekken, om alle levensdomeinen te bekijken en samen te werken met andere organisaties. Een probleem staat nooit op zichzelf. Wij zijn gewend om verder en breder dan de hulpvraag te kijken.”

Het kan nog beter
“Onze expertise komt in het wijkteam goed uit de verf. Dat wil niet zeggen dat we op routine gaan draaien: we zien ook dat we het nog beter kunnen doen. We kunnen nog meer het netwerk inzetten, nog meer op eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de cliënt sturen. Daarin dagen we onszelf uit.”

Bij de tijd
“Als je met andere organisaties samenwerkt, zie je waarin we ons onderscheiden. Dat is leuk. Onze kennis is actueel, want RIBW investeert in training en bijscholing. We zijn bij de tijd en dat blijven we ook. RIBW biedt veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je kunt deelnemen in projectgroepen, meedenken over ontwikkelingen. Het is een organisatie in beweging.”