Waar we voor staan: zijn wie je bent

Kwetsbare mensen begeleiden om weer betekenisvol mee te doen in de maatschappij: dat is waar RIBW AVV voor staat. Dit is specialistisch werk. Wij doen dat bij voorkeur bij cliënten thuis of, indien nodig, in een beschermde omgeving. Dankzij onze begeleiding krijgen ze weer grip op hun eigen leven en werken ze aan een zinvolle rol in de samenleving. 

Onze missie: herstellen en weer meedoen

RIBW AVV ondersteunt en begeleidt jongeren vanaf 16 jaar, volwassenen en ouderen die langere tijd psychiatrische of ernstige psychosociale problemen hebben bij wonen, leven en werken. In een beschermde woonomgeving of ambulant aan huis. Met onze specialistische begeleiding ontwikkelen cliënten zelf de gereedschappen waarmee zij de regie over hun eigen leven duurzaam kunnen voeren en (weer) mee kunnen doen in de samenleving.

Onze visie: iedereen mag er zijn

Een samenleving waarin voor iedereen plek is,waar iedereen zich thuis voelt en meedoet naar eigen vermogen. Daar werken we aan, samen met onze cliënten. We geloven in hun kracht en stimuleren hun mogelijkheden. Zo helpen we cliënten hun waardigheid, maatschappelijke rol en levenslust terugvinden. In onze werkwijze staat het herstelproces van cliënten centraal. We creëren een steunende omgeving, waarin cliënten hun eigen talenten verder kunnen ontwikkelen, rekening houdend met hun kwetsbaarheid.

Krachtige kernwaarden

Met onze kernwaarden als kompas zorgen we voor resultaten van betekenis voor onze cliënten.

  • Zelf: we waarderen en stimuleren de eigenheid en kracht van ieder mens.
  • Samen: we zijn ons bewust van de meerwaarde van samenwerking. We denken in netwerken en het verbinden daarvan.
  • Stabiliteit: we versterken de stevigheid die ieder mens in de basis nodig heeft. Een fundament voor verdere ontwikkeling.
  • Ontwikkeling: we blijven zoeken naar mogelijkheden om onszelf en onze dienstverlening te verbeteren.

Motto

Ons motto is: zijn wie je bent. We kijken steeds naar de mens achter de cliënt, medewerker of samenwerkingspartner.

Ambitie

Het is onze ambitie dé specialist in herstelondersteunende begeleiding te zijn. Onze medewerkers zijn gedreven. Zij zetten zich volop in om cliënten de best mogelijke ondersteuning te geven. We werken continu aan innovatieve en betere zorg en ontwikkelen nieuwe woon- en begeleidingsconcepten om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten. We investeren in de ondersteuning van activiteiten die herstel en eigen regie bevorderen. Niet voor, maar vooral met en door onze cliënten. Dat doen we in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op basis van kerncompetenties. Voor cliënten is meedoen en participeren in de samenleving vanzelfsprekend. Onze organisatie is eenvoudig, helemaal gericht op de ondersteuning van het herstel van onze cliënten. Dat doen we duurzaam: gericht op langetermijnresultaten voor onze cliënten, door de inzet van goed opgeleide en bevlogen professionals. De grote inbreng en betrokkenheid van cliënten, die zelf steeds meer de regie over hun eigen ontwikkeling voeren, maakt ons trots.