Coronavirus (COVID-19)

Alle overleggen en bijeenkomsten vervallen en afspraken waar mogelijk telefonisch
We leggen de focus op de primaire zorg. Daarom vervallen alle interne en externe overleggen en bijeenkomsten tot en met 6 april aanstaande. Deze worden waar nodig telefonisch of digitaal gehouden. De ambulante zorg verrichten we ook zoveel mogelijk op afstand, bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen. Als een huisbezoek van een medewerker als noodzakelijk wordt ingeschat dan vindt deze gewoon plaats. Zorgcontinuïteit en verantwoord handelen staan altijd voorop.

Zorg voor onze medewerkers
Van onze medewerkers vragen we veel. Zij blijven pas thuis als ze verkoudheidsklachten (loopneus, hoesten, keelpijn) én koorts hebben. Medewerkers werken gewoon door, waar mogelijk vanuit huis en anders op een eenpersoons werkplek.

Cliënten en naasten
Van cliënten vragen we om zoveel mogelijk thuis te blijven. De BW+-locaties hebben we helaas moeten sluiten voor bezoek. Het gaat om Huize Kohlmann in Arnhem Centrum, Malburgstaete in Arnhem Zuid en de Nudehof in Wageningen. Hier wonen ouderen die beschermd moeten worden tegen het virus.

Voor de andere BW-locaties geldt dat we aan naasten vragen we om alleen op bezoek te komen als het echt nodig is. Houd waar mogelijk digitaal contact of via de telefoon. Bezoek wordt op de eigen kamer ontvangen met een maximum van één bezoeker per cliënt. Wij vragen het bezoek om zich ook aan onderstaande richtlijnen te houden.

Richtlijnen medewerkers en cliënten:
1. Was je handen regelmatig met zeep en raak je gezicht niet aan.
Was je handen 20 seconden en droog ze goed af met papieren handdoeken. Let op: de desinfecterende handgel die je zonder water kunt gebruiken, doodt het virus niet!
2. Hoest en nies in je elleboog of gebruik papieren zakdoekjes.
3. Schud geen handen en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
4. Heb alleen als het echt noodzakelijk is persoonlijk contact.
Houd zoveel als mogelijk contact via de telefoon of digitaal.
5. Heb je verkoudheidsklachten, hoest je en heb je koorts: meld het bij je begeleider of leidinggevende.

Plaatsen nieuwe cliënten
RIBW AVV neemt haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de opgave waar we in de regio voor staan: in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders zorgen dat cliënten een passende plek krijgen. Het plaatsen van nieuwe cliënten en intern overplaatsen van cliënten in beschermd wonen, gaat in tijden van corona door waar dit verantwoord kan. We maken een professionele afweging. Hierbij wegen we - naast de reguliere afspraken die gelden bij beschermd wonen-plaatsingen - ook zaken mee als (mogelijke) besmetting bij de te plaatsen cliënt of (mogelijke) besmetting op de betreffende beschermd wonen-locatie.

Meer informatie
Actuele vragen en antwoorden over het virus vind je op de site van het RIVM. Ook is er een telefoonnummer voor publieksvragen: 0800 - 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).