Beschermd wonen-locaties voor ouderen op slot voor bezoekers

Dit betekent dat onze beschermd wonen-locaties waar ouderen verblijven ook op slot gaan voor bezoek. Het gaat om:

  • Huize Kohlmann in Arnhem Centrum;
  • Malburgstaete in Arnhem Zuid;
  • De Nudehof in Wageningen.

Deze maatregel duurt in ieder geval tot en met 6 april 2020.

We begrijpen dat dit heel vervelend is want in deze tijd wil iedereen dichtbij elkaar zijn. We gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze maatregel houdt. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat deze situatie zo kort mogelijk duurt en zo veilig mogelijk verloopt!

Onze organisatie stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat cliënten met hun naasten -op een digitale manier- toch in contact kunnen blijven. Bijvoorbeeld via (beeld)bellen.