Drie decentralisaties (3D)
Snel naar:
Aanmelden Vacatures
Raad van Bestuur blikt vooruit

Een belangrijke opdracht is de RIBW door deze tijden van transities loodsen. De Raad van Bestuur heeft er alle vertrouwen in: ‘De beweging die we als organisatie moeten maken, is niet zo groot. Het gaat erom te kijken hoe je met elkaar een leefomgeving creëert waarin mensen zo zelfstandig mogelijk wonen en een volwaardige plek in de maat-schappij innemen.’ Lees het interview.

Harry Matser en Hanny Jansen
Raad van Bestuur