Drie decentralisaties (3D)
Snel naar:
Aanmelden Vacatures
In verbinding

De uitvoering van de decentralisaties is in volle gang. RIBW AVV vindt het belangrijk om hierbij een toekomstgerichte en betrouwbare samen-werkingspartner te zijn; voor gemeenten en (keten)partners. In dorpen en steden verbinden we onze ambulante begeleiding en kleinscha-lige voorzieningen met het lokale netwerk. Samen werken we aan een samenleving waarin onze cliënten betekenisvol meedoen. Wij blijven daarbij doen waar we goed in zijn: mensen met psychiatrische of psychosociale problemen begeleiden vanuit hun kracht en kwaliteiten, zodat ze weer de regie krijgen over hun leven. 


Harry Matser en Hillegonde van den Berg

Raad van Bestuur